Párovanie 2.4GHz RC súprav

29.06.2011 12:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁROVANIE 2.4GHz RC SÚPRAV ALPHA 1500, Skylady III A CESSNA 480

 

V súvislosti so zjednocovaním typov 2.4GHz vysielačov a prijímačov dodávaných v našich RC setoch (tj so zavedením novej RC súpravy Cadet 4) sa u RC setov ALPHA 1500, Skylady III 2.4 GHz a CESSNA 480 2.4GHz dodávaných v súčasnosti mení spôsob párovania.

RC súpravy teraz umožňujú prácu s prijímačmi obsiahnutými v RC setoch Beta 1400, Alpha 1500, Skylady III 2.4GHz, Cessna 480 2.4GHz - a to s prijímačmi staršieho prevedení "Typ 1" (nenesú štítok so sériovým číslom) i prijímači súčasnými "Typ 2 "(označenými nálepkou so sériovým číslom). Rovnako tak môžu fungovať s prijímačmi RX-600 ("Typ 2") dodávanými ako súčasť RC súpravy CADET 4 alebo predávanými zvlášť.

Pre párovanie s daným typom prijímača je potrebné vysielač najskôr prepnúť do zodpovedajúceho prevádzkového režimu:

Párovanie s přijiímačem "Typu 1" (Kompletný postup vrátane voľby režimu vysielania)
1. Vysielač je vypnutý.
2. Stlačte a držte tlačidlo "PDM" na vysielači. Zapnite vysielač. Vo chvíli, keď na vysielači zelená LED bliká pomaly a červená LED bliká dvojnásobnou rýchlosťou, tlačidlo "PDM" uvoľnite.
3. Červená LED niekoľkokrát rýchlo blikne, a potom obe LED ešte po dobu niekoľkých sekúnd signalizujú vyššie popísaným spôsobom, ktorý prevádzkový režim vysielača bol zvolený. Potom obe LED rýchlo zablikajú a rozsvieti sa trvalo.
4. Zapnite prijímač (pripojte pohonný akumulátor k regulátoru otáčok). Vysielač a prijímač by od seba nemali byť ďalej než 1 m.
5. Pomocou plastové tyčinky alebo malého skrutkovača stlačte a držte párovací tlačidlo na prijímači (nachádza sa na ľavom boku prijímača, tesne nad anténou). V priebehu niekoľkých nasledujúcich sekúnd bude LED na prijímači najprv blikať pomaly, potom rýchlo a nakoniec bude svietiť neprerušovane. Uvoľnite párovací tlačítko, RC súprava je pripravená na prevádzku.

Párovanie s prijímačom "Typu 2" (Kompletný postup vrátane voľby režimu vysielania)
1. Vysielač je vypnutý.
2. Zapnite prijímač. Stlačte pomocou plastovej tyčinky alebo malého skrutkovača párovací tlačidlo na prijímači (nachádza sa na ľavom boku prijímača, tesne nad anténou) a držte ho po dobu dlhšiu ako 2 sekundy. LED na prijímači blikne dvakrát s dlhou oneskorením a dvakrát s krátkou oneskorením a potom začne rýchlo blikať.
3. Stlačte a držte tlačidlo "PDM" na vysielači. Zapnite vysielač. Vo chvíli, keď červená a zelená LED na vysielači pravidelne přeblikávají, tlačidlo "PDM" uvoľnite. (Vysielač a prijímač by od seba nemali byť ďalej než 1 m.)
4. Červená LED rýchlo zabliká na potrvrzení voľby prevádzkového režimu pre vysielač "typu 2" a potom obe LED na vysielači opäť přeblikávají (po dobu asi 10 s).
5. Zatiaľ čo obe LED na vysielači přeblikávají, krátko stlačte tlačidlo "PDM" na vysielači. Obe LED na vysielači sa rozsvieti; LED na prijímači zhasne a potom sa takisto svieti neprerušovane.
6. Párovanie bolo úspešne vykonané, vypnite prijímač a potom vysielač. Teraz môžete zapnúť vysielač a prijímač, RC súprava je pripravená na prevádzku.

Pozn: Ak nie ste z nejakého dôvodu vopred schopní zistiť, či máte prijímač "Typu 1" alebo "Typu 2", proste vyskúšajte oba postupy.

 Zdroj: https://www.rcsvet.sk/